Forskrifter - opphavsrett

forskrifter
bruke informasjon og reklamemateriell lagt ut i nettbutikken www.partypal.pl

 

 Formålet med denne forskriften (heretter kalt forskriften) er å definere vilkår og betingelser for bruk av informasjons- og reklamemateriell, som produktbilder, tekster, grafikk og logoer og annet materiale eller fragmenter av disse (heretter kalt Materialer), lagt ut i nettbutikken, kjøres på: www.partypal.pl (heretter kalt nettstedet).

er eieren av nettstedet Tentu Global Sp. dyrehage med hovedkontor i Warszawa (00-682) på ul.Hoża 86/410innført i entreprenørregisteret av tingretten for hovedstaden Warszawa i Warszawa, 0000986876. kommersielle avdeling i National Court Register, under KRS-nummer: XNUMX, NIP: 9542843231 (heretter kalt Party Pal).

 

I. Generelle bestemmelser

 1. Tentu Global har alle opphavsrettigheter og relaterte rettigheter til Party Pal-varemerket, logoer og bilder av produkter og annet materiale som er lagt ut på nettstedet.
 2. Bruken av materialene (helt eller i en hvilken som helst del) er kun mulig på vilkårene angitt i forskriften.
 3. Bruk av materialet er kun tillatt av registrerte og verifiserte gründere (heretter kalt kunder) som har foretatt kjøp på nettstedet eller en stasjonær butikk drevet av Tentu Global.
 4. Kunden som har rett til å bruke materialet har ingen rett til å gjøre det tilgjengelig for andre enheter. Unntaket er kunder som er distributører av produkter Tentu Globalsom har rett til å dele materialet videre, forutsatt at tredjeparter overholder vilkårene i forskriften.
 5. Tentu Global forbeholder seg retten til å trekke tilbake samtykket til bruk av materialet når som helst, noe som innebærer en forpliktelse til umiddelbart å slutte å bruke dem.

 

II. Regler for bruk av materialet som er lagt ut på nettstedet 

 1. Kunder som har rett til å bruke materialene i henhold til forskriften kan bruke materialene gratis.
 2. Kunder har rett til å bruke produktbilder plassert på Nettsidens produktkort og bilder lagt ut i form av bannere.
 3. Det er forbudt å bruke bilder som inneholder bilder av modeller.
 4. Kunder med rett til å bruke materialene kan bruke dem helt eller delvis. Det er imidlertid forbudt å modifisere og utvikle materialene, samt å kombinere materialene med andre materialer.
 5. Materialene kan brukes av kunder i nettbutikker, i sosiale medier og i brosjyrer til informasjons- og reklameformål.

 

III. Sluttbestemmelser

 1. Måten å bruke materialet på, sammen med eventuelt medfølgende annet materiale eller informasjon, kan ikke være i strid med gjeldende lov, god oppførsel og partens gode navn og image. Pal.
 2. Det er forbudt å bruke materialet til å illustrere eller reklamere for produkter som ikke er kjøpt fra Tentu Global.
 3. Bruk av materialene på en måte som er i strid med regelverket vil anses som et brudd på rettighetene Tentu Global og vil resultere i juridisk ansvar basert på generelt gjeldende lover, spesielt loven om opphavsrett og beslektede rettigheter.
 4. Kunden som har til hensikt å bruke materialet som er lagt ut på nettsiden, er forpliktet til å lese denne forskriften på forhånd.
 5. Tentu Global forbeholder seg retten til å endre denne forskriften når som helst. De endrede forskriftene trer i kraft fra tidspunktet for publisering på nettstedet www.partypal.pl.

         

        Forskriften trer i kraft 06.12.2022.